• Thời tiết hôm nay, ngày mai tại Quảng Bình | Dự báo thời tiết 3 ngày tới tại Quảng Bình
  • ☎ Đặt vé: (08)3559.1111 - (08)7300.4078

Dự Báo Thời Tiết Tại Quảng Bình

Hiện tại
Cập nhật: 29 May 2016
Hôm nay
29 May 2016
Ngày mai
30 May 2016
Ngày kia
31 May 2016

Thời tiết Quảng Bình

(Hôm nay, cập nhật lúc 29 May 2016)
Quảng Bình 26 - 32oC
Cloudy
Cloudy
26oC-32oC
Cloudy
Cloudy
26oC-32oC
Scattered Thunderstorms
Cloudy
25oC-33oC
Mostly Cloudy