• Thời tiết hôm nay, ngày mai tại Đồng Hới | Dự báo thời tiết 3 ngày tới tại Đồng Hới
  • ☎ Đặt vé: (08)3559.1111 - (08)7300.4078

Dự Báo Thời Tiết Tại Đồng Hới

Hiện tại
Cập nhật: 27 May 2016
Hôm nay
27 May 2016
Ngày mai
28 May 2016
Ngày kia
29 May 2016

Thời tiết Đồng Hới

(Hôm nay, cập nhật lúc 27 May 2016)
Đồng Hới 27 - 31oC
Scattered Thunderstorms
Scattered Thunderstorms
27oC-31oC
Scattered Thunderstorms
Scattered Thunderstorms
27oC-29oC
Scattered Thunderstorms
Scattered Thunderstorms
27oC-31oC
Scattered Thunderstorms