Đặt vé máy bay

Quý khách có thể
 mua vé máy bay bằng các hình thức

 
Các hình thức thanh toán

  • Thanh toán tại vp Vlink

    Thanh toán bằng tiền mặt tại Văn phòng Vlink
    Sau khi đặt hàng thành công, Quý khách vui lòng qua văn phòng Vlink để thanh toán và nhận vé.

  • Thanh toán tại nhà

    Thanh toán tại nhà
    Nhân viên VLINK sẽ giao vé & thu tiền tại nhà theo địa chỉ Quý khách cung cấp.

  • Thanh toán qua chuyển khoản

    Thanh toán qua chuyển khoản
    Quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi bằng cách chuyển khoản trực tiếp tại ngân hàng, chuyển qua thẻ ATM, hoặc qua Internet banking.

    Argibank, Techcombank, Bidv, ACB,...
  • Thanh toán qua thẻ tín dụng
    Mastercard Visa

VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ NHẤT

  • Nha Trang

    từ
    370.000 Đ
    KH: 23/12/2014 - Noel 2014
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Huế

    từ
    540.000 Đ
    KH: 04/12/2014 - Ngày thường
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Jetstar Pacific
  • Buôn Ma Thuột

    từ
    580.000 Đ
    KH: 21/12/2014 - Noel 2014
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Jetstar Pacific
  • Đà Nẵng

    từ
    590.000 Đ
    KH: 24/12/2014 - Noel 2014
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Jetstar Pacific
  • Phú Quốc

    từ
    740.000 Đ
    KH: 26/11/2014 - Ngày thường
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Jetstar Pacific
  • Quy Nhơn

    từ
    780.000 Đ
    KH: 30/11/2014 - Ngày thường
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Rạch Giá

    từ
    810.000 Đ
    KH: 28/12/2014 - Tết Tây
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Đồng Hới

    từ
    860.000 Đ
    KH: 29/12/2014 - Tết Tây
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines

VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ NHẤT

  • Đà Nẵng

    từ
    590.000 Đ
    KH: 24/11/2014 - Đi ngay
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Phú Quốc

    từ
    930.000 Đ
    KH: 24/11/2014 - Đi ngay
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Jetstar Pacific
  • Quy Nhơn

    từ
    1.080.000 Đ
    KH: 24/11/2014 - Đi ngay
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Đà Lạt

    từ
    1.260.000 Đ
    KH: 24/11/2014 - Đi ngay
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines

VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ NHẤT

  • Nha Trang

    từ
    460.000 Đ
    KH: 29/11/2014 - Cuối tuần sau
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Huế

    từ
    480.000 Đ
    KH: 29/11/2014 - Cuối tuần sau
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Đà Nẵng

    từ
    590.000 Đ
    KH: 28/11/2014 - Cuối tuần sau
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Phú Quốc

    từ
    850.000 Đ
    KH: 29/11/2014 - Cuối tuần sau
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Jetstar Pacific
  • Buôn Ma Thuột

    từ
    960.000 Đ
    KH: 28/11/2014 - Cuối tuần sau
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Vinh

    từ
    1.030.000 Đ
    KH: 29/11/2014 - Cuối tuần sau
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Đà Lạt

    từ
    1.060.000 Đ
    KH: 28/11/2014 - Cuối tuần sau
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Hải Phòng

    từ
    1.130.000 Đ
    KH: 29/11/2014 - Cuối tuần sau
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair

VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ NHẤT

  • Nha Trang

    từ
    370.000 Đ
    KH: 23/12/2014 - Noel 2014
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Huế

    từ
    480.000 Đ
    KH: 22/12/2014 - Noel 2014
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Rạch Giá

    từ
    560.000 Đ
    KH: 22/12/2014 - Noel 2014
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Phú Quốc

    từ
    560.000 Đ
    KH: 23/12/2014 - Noel 2014
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Buôn Ma Thuột

    từ
    580.000 Đ
    KH: 21/12/2014 - Noel 2014
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Jetstar Pacific
  • Đà Nẵng

    từ
    590.000 Đ
    KH: 24/12/2014 - Noel 2014
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Jetstar Pacific
  • Đà Lạt

    từ
    660.000 Đ
    KH: 24/12/2014 - Noel 2014
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Đồng Hới

    từ
    860.000 Đ
    KH: 24/12/2014 - Noel 2014
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines

VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ NHẤT

  • Nha Trang

    từ
    370.000 Đ
    KH: 29/12/2014 - Tết Tây
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Huế

    từ
    560.000 Đ
    KH: 30/12/2014 - Tết Tây
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Phú Quốc

    từ
    560.000 Đ
    KH: 28/12/2014 - Tết Tây
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Buôn Ma Thuột

    từ
    580.000 Đ
    KH: 29/12/2014 - Tết Tây
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Jetstar Pacific
  • Đà Nẵng

    từ
    590.000 Đ
    KH: 28/12/2014 - Tết Tây
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Jetstar Pacific
  • Đà Lạt

    từ
    660.000 Đ
    KH: 29/12/2014 - Tết Tây
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Rạch Giá

    từ
    810.000 Đ
    KH: 28/12/2014 - Tết Tây
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Đồng Hới

    từ
    860.000 Đ
    KH: 29/12/2014 - Tết Tây
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines

VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ NHẤT

  • Nha Trang

    từ
    1.130.000 Đ
    KH: 12/02/2015 - Tết AL(Trước)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Jetstar Pacific
  • Đà Nẵng

    từ
    1.720.000 Đ
    KH: 11/02/2015 - Tết AL(Trước)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Pleiku

    từ
    1.960.000 Đ
    KH: 17/02/2015 - Tết AL(Trước)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Huế

    từ
    2.050.000 Đ
    KH: 18/02/2015 - Tết AL(Trước)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Hà Nội

    từ
    2.320.000 Đ
    KH: 11/02/2015 - Tết AL(Trước)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Quy Nhơn

    từ
    2.510.000 Đ
    KH: 18/02/2015 - Tết AL(Trước)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Hải Phòng

    từ
    2.690.000 Đ
    KH: 11/02/2015 - Tết AL(Trước)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Vinh

    từ
    2.870.000 Đ
    KH: 11/02/2015 - Tết AL(Trước)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair

VÉ MÁY BAY GIÁ RẺ NHẤT

  • Đà Nẵng

    từ
    890.000 Đ
    KH: 23/02/2015 - Tết AL(Sau)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Hà Nội

    từ
    1.330.000 Đ
    KH: 28/02/2015 - Tết AL(Sau)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Jetstar Pacific
  • Đồng Hới

    từ
    1.520.000 Đ
    KH: 28/02/2015 - Tết AL(Sau)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Pleiku

    từ
    1.850.000 Đ
    KH: 20/02/2015 - Tết AL(Sau)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Đà Lạt

    từ
    1.920.000 Đ
    KH: 20/02/2015 - Tết AL(Sau)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Quy Nhơn

    từ
    2.010.000 Đ
    KH: 21/02/2015 - Tết AL(Sau)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietjetair
  • Quảng Nam

    từ
    2.340.000 Đ
    KH: 23/02/2015 - Tết AL(Sau)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Vietnam Airlines
  • Hải Phòng

    từ
    2.650.000 Đ
    KH: 20/02/2015 - Tết AL(Sau)
    Một lượt, Từ Hồ Chí Minh
    Hãng bay: Jetstar Pacific
Đặt vé máy bay Tết 2015
Tư vấn Visa đi Mỹ, Úc... miễn phí